ลักษณะประเภทธุรกิจ

           บริการท่าเทียบเรือ
            เมื่อลูกค้ามีความประสงค์จะทำการขนถ่ายสินค้านำเข้าหรือส่งออก ต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ อันได้แก่
 
            -  รายละเอียดสินค้า ได้แก่ ประเภท จำนวน น้ำหนัก
            -  
ประเภทเรือเข้าเทียบท่า ขนาดเรือ ความยาว ความจุ
            -  วันเวลาเข้าและเวลาออกจากท่าเทียบเรือ
   
   

            
            ลักษณะท่าเทียบเรือเดินสมุทร

            1.       ท่าเรือตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 21 จากปากอ่าวไทยฝั่งทิศตะวันออก (ปู่เจ้าสมิงพราย - สำโรง)
            2.       ความยาวหน้าท่ารวม 357 เมตร พื้นที่ใช้สอย 5,655 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 3 ท่าหลักๆ ดังนี้

                               ท่าเทียบเรือหมายเลข 16 A ความยาว 124 ม.
                               ท่าเทียบเรือหมายเลข 16 B ความยาว 41 ม.
                               ท่าเทียบเรือหมายเลข 16 C ความยาว 192 ม.

            3.       ความลึกของน้ำหน้าท่าเทียบเรือในขณะระดับน้ำลงต่ำสุด เฉลี่ยประมาณ 8.50 ม.
            4.       ความสามารถเทียบเรือเดินสมุทรขนาด 20,000 เมตริกตัน ได้พร้อมกัน 2 ลำ

            ตัวอย่างท่าเทียบเรือ

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited