Taking too long? Close loading screen.
TSTEGROUPLOGO
TSTE GROUP
TSTE GROUP
TSTE GROUP

อาหาร ส่วนประกอบอาหาร และขนม

อาหาร ส่วนประกอบอาหาร และขนม

อาหาร ส่วนประกอบอาหาร และขนม

อาหาร ส่วนประกอบอาหาร และขนม

บริษัท ที เอส ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท ที เอส ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด (“TSF”) ร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เนเจอร์ เบสฟู้ด จำกัด

บริษัท เนเจอร์ เบสฟู้ด จำกัด

บริษัท ที เอส ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทย่อยของ TSTE ได้เข้าซื้อได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด (“NBF) ทั้งหมดร้อยละ 99.99 ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสาหร่าย  สาหร่ายปรุงรส ขนมคบเคี้ยวและอาหารสำเร็จรูป โดยครองตลาดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศในกลุ่มลูกค้าอุตสาหรรมกรรมและร้านอาหาร (Business to Business ) นอกจากนี้ยังมีการขายปลีก ภายใต้แบรนด์ Koriko, Nori, ดั้บเบิ้ลชีท เป็นต้น เป็นต้น ผ่านตัวแทนจำหน่ายและผ่าน Modern Trade

บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด (บริษัทร่วม) (“THAI ENTO”) ร้อยละ 50 ประกอบธุรกิจผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด มุ่งมั่นในการนำเสนอ แหล่งโปรตีนที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อเป็นอาหารคนและอาหารสัตว์อย่างครบวงจร นำเสนอโปรตีนจิ้งหรีดคุณภาพสูง Sixtein® เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในตลาดอาหารและเครื่องดื่มโปรตีนสูง เราคัดสรรจิ้งหรีดจากฟาร์มที่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด Sixtein® โดยใช้นวัตกรรมการผลิต I-Sec Technology ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเรา

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) (“TMILL”) ร้อยละ 68.86 ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี ทั้งแบบโปรตีนสูง และแบบโปรตีนต่ำ โดยแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่สด ขนมปัง และอาหารสัตว์ และแป้งสาลีโปรตีนต่ำ จะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรือแป้งอเนกประสงค์ ในปี 2555 TMILL ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ทำการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2555 ร้อยละ 99.99

Scroll to Top