ลักษณะประเภทธุรกิจ

            บริการรับฝากสินค้าทุกประเภท
                            
                              
เป็นบริการที่ทางบริษัทฯทำหน้าที่ดูแลรักษาสินค้าแทนลูกค้าซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องเช่าโกดังเหมาทั้งหลังเพื่อบริหาร

           จัดการ
คลังสินค้าเอง   โดยบริษัทฯจะคิดค่าฝากตามระยะเวลาการจัดเก็บสินค้าแบบครึ่งเดือนหรือเต็มเดือนทั้งนี้ค่าประกันภัยสินค้า

           ลูกค้า
สามารถเลือกที่จะดำเนินการได้เอง
    
กากน้ำตาล
ปุ๋ย
ไม้แปรรูป
 
ถ่าน
 
น้ำตาลทราย
  ข้าวสาร

           สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น


Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited